Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer

Närbild på blommande rapsfält - Technical Products - AAK

Naturlig skördeökning med Phosforkalk

AAK:s Phosforkalk täcker dina behov av kalk, fosfor och magnesium

PHOSFORKALK

En ren naturprodukt som täcker ditt behov av kalk, fosfor och magnesium under fem år. Detta bidrar till ökad skörd, sänkt gödningskostnad och bättre markstruktur.

Phosforkalk

Hand som håller odlingsjord - Technical products - AAK
/ Applikationer / Phosforkalk / Vad är Phosforkalk?

Vad är Phosforkalk?

Läs mer
Plantor i jord på mynthögar - Technical Products - AAK
/ Applikationer / Phosforkalk / Lönsamhet

Ökad lönsamhet med Phosforkalk

Läs mer
Potatisplantor i rad på solbelyst odlingsfält - Technical Products - AAK
/ Applikationer / Phosforkalk / Förbättring av Markstrukturen

Bättre matjord med Phosforkalk

Läs mer
Betande kor på äng - Technical Products - AAK
/ Applikationer / Phosforkalk / Det naturliga kretsloppet

Ett naturligt kretslopp

Läs mer
Gödselspridare som gödslar ett odlingsfält - Technical Products - AAK
/ Applikationer / Phosforkalk / Lagring och spridning

Lagring och spridning av Phosforkalk

Läs mer
Närbild på fält med havre - Technical Products - AAK
/ Applikationer / Phosforkalk / Försöksdata

Försöksdata

Läs mer
AAK-skylt framför blå himmel och moln - Technical Products - AAK
/ Applikationer / Phosforkalk / Kontakta oss

Vill du veta mer om Phosforkalk?

Läs mer