Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer

Affärsfolk som sitter runt ett bord och skrattar - Investerare - AAK

Från affärsstrategier till finansiella uppdateringar

Lär känna oss bättre

Kapitalmarknadsdag

AAK:s kapitalmarknadsdag är ett återkommande arrangemang där analytiker, investerare och mediarepresentanter erhåller information om AAK:s affärsstrategier samt får finansiella uppdateringar.

Här får du information om tid, plats och hur du anmäler dig till arrangemanget. Material från tidigare kapitalmarknadsdagar kan du också hitta nedan.

Kontakt

Fredrik Nilsson - Media - AAK

Fredrik Nilsson

Finansdirektör och tf VD

Telefon: +46 40 627 83 34
Mobil: +46 708 95 22 21

AAK:s kapitalmarknadsdagar den 12 och 22 november, 2013

Nedladdningar

AAK:s kapitalmarknadsdagar den 19 och 21 november, 2012

Nedladdningar

AAK:s kapitalmarknadsdagar den 15 och 17 november, 2011

Nedladdningar

Lär dig mer om vår ekonomi

Årsstämma

Hitta information och publikationer rörande AAK:s årsstämma som är det högsta beslutande organet, och det forum genom vilket aktieägarna utövar sitt inflytande över företaget.

Press- och analytikerkonferens

I samband med delårs- och årsrapporter bjuder AAK in analytiker, investerare och mediarepresentanter för deltagande i en gemensam telefonkonferens. Hitta information om tid och datum för framtida konferenser och en översikt över tidigare konferensmaterial.