Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer

Från affärsstrategier till finansiella uppdateringar

Lär känna oss bättre

Kapitalmarknadsdag

AAK:s kapitalmarknadsdag är ett återkommande arrangemang där analytiker, investerare och mediarepresentanter erhåller information om AAK:s affärsstrategier samt får finansiella uppdateringar.

Kapitalmarknadsdag 2018

AAK AB välkomnade analytiker, investerare och media till kapitalmarknadsdag den 21 november på konferenshotellet Eriksberg i Trensum, Blekinge.

AAK:s koncernchef och VD Johan Westman, tillsammans med finansdirektör Fredrik Nilsson och marknadsdirektör Anne Mette Olesen, uppdaterade representanter från finansmarknad och media om AAK:s strategi, verksamhet och finansiella utveckling samt företagets framsteg inom hållbarhetsområdet.

Innovation och kundgemensam utveckling är två av AAK:s fokusområden och Karsten Nielsen, CTO, berättade om företagets innovativa och värdeskapande satsningar. Henning Villadsen, affärutvecklingsdirektör för mejeri, presenterade AAK:s lösningar för växtbaserade produkter, en snabbt växande trend hos slutkonsumenterna. Samtliga presentationer finns att ladda hem nedan.

Kapitalmarknadsdagen innehöll också ett studiebesök på AAK:s största produktionsanläggning, belägen i Karlshamn.

Kontakt

Fredrik Nilsson - Media - AAK

Fredrik Nilsson

Finansdirektör

Telefon: +46 40 627 83 34
Mobil: +46 708 95 22 21
staplade pappersdokument

AAK:s kapitalmarknadsdagar den 12 och 22 november, 2013

Nedladdningar

staplade pappersdokument

AAK:s kapitalmarknadsdagar den 19 och 21 november, 2012

Nedladdningar

staplade pappersdokument

AAK:s kapitalmarknadsdagar den 15 och 17 november, 2011

Nedladdningar

Lär dig mer om vår ekonomi

Årsstämma

Hitta information och publikationer rörande AAK:s årsstämma som är det högsta beslutande organet, och det forum genom vilket aktieägarna utövar sitt inflytande över företaget.

Press- och analytikerkonferens

I samband med delårs- och årsrapporter bjuder AAK in analytiker, investerare och mediarepresentanter för deltagande i en gemensam telefonkonferens. Hitta information om tid och datum för framtida konferenser och en översikt över tidigare konferensmaterial.