Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer

Man skriver på tangentbordet på laptop, tittar på kalender - Investerare - AAK

Alla finansiella datum

för våra rapporter och vår årsstämma

Finansiell kalender

Rapporter 2019 Publiceringsdatum
Kvartalsrapport för det fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2018 8 februari, 2019
Kvartalsrapport för det första kvartalet 2019 23 april, 2019
Kvartalsrapport för det andra kvartalet 2019  16 juli, 2019
Kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2019 24 oktober, 2019
   
Årstämma Datum
Årsstämma 2019 15 maj, 2019
   
Kapitalmarknadsdag Datum
Kapitalmarknadsdag 2019 (Århus, Danmark)
20 november, 2019

Lär dig mer om vår ekonomi

Finansiell information

AAK:s finansiella information omfattar olika rapporter. Du kan även prenumerera på finansiella rapporter och pressreleaser för att hålla dig uppdaterad om vår ekonomi.

Årsstämma

Hitta information och publikationer rörande AAK:s årsstämma som är det högsta beslutande organet, och det forum genom vilket aktieägarna utövar sitt inflytande över företaget.