Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer

Man talar entusiastiskt till deltagare under workshop - Co-Development - AAK

Anpassade efter dina behov

Utbildning och inspiration

AAK ACADEMY™

AAK ACADEMY Logo - AAK

Under mer än 140 år har vi arbetat nära våra kunder över hela världen och inom många branscher, vi har delat kunskap och skapat innovativa lösningar. Det är därför vi har bildat vår AAK ACADEMY™, med en helhetssyn på idéer, utveckling och framgångsrik produktion. Våra kurser inom fettkemi, teknik och specifika tillämpningar hålls normalt vid våra anläggningar men kan också erbjudas på din egen anläggning och anpassade efter dina specifika behov.

Seminarier 2018–2019

Chocolate & Confectionery Fats Academy Tid / plats / seminarier på engelska om inget annat anges
Confectionery Academy 17-18 oktober i Edison, New Jersey, USA
Confectionery Academy (på spanska) November i Morelia, Mexico
Chocolate and Confectionery Academy Oktober i Århus, Danmark
   
General Seminar  
General Seminar in Vegetable Oils and Fats industry 27-28 mars i Karlshamn, Sverige
   
Bakery Academy  
Bakery Academy (på turkiska) September i Istanbul, Turkiet
Bakery Academy Oktober i Louisville, Kentucky, USA
   
Special Nutrition Academy  
Special Nutrition Academy  21-23 maj i Karlshamn, Sverige
   
Dairy Academy  
Dairy (glass) Academy 23-24 oktober i Karlshamn, Sverige
Dairy Academy (på spanska) November i Bogotá, Colombia
Dairy Academy (på spanska) November i Morelia, Mexico

 

AAK Co-Development Innovation Days

Förutom AAK ACADEMY™ arrangerar vi också AAK Co-Development Innovation Days vid din anläggning. Under dessa seminarier främjar vi idéskapande för nya möjligheter och lösningar som kan skapa bestående värde. Som inspiration presenterar vi nya koncept och marknadstrender. Vi utvärderar nuvarande kundprodukter samt kundernas värdekedjor för att hitta förbättringsmöjligheter. Baserat på ovanstående prioriterar vi och satsar på utveckling av utvalda idéer.

Låt oss samarbeta och skapa nytt värde

Upptäck styrkan av samarbete

Kundgemensam utveckling skapar bestående värde

Vår kundgemensamma utveckling betyder att vi tar med oss våra kunskaper om vegetabiliska oljor och fetter in i ett samarbete med dig. Tillsammans skapar vi ett bestående värde för dig och din verksamhet.

Från idé till lansering: Kundgemensam utveckling i 5 steg

Förbättra din verksamhet genom att bli partner med oss. AAK:s kundgemensamma utveckling omfattar alla steg från idé till lansering. Våra kunskaper inom vegetabiliska oljor och fetter kommer att skapa bestående värde för dig.

Framgångssagor inom Co-Development

Styrkan av den kundgemensamma utvecklingen bevisas bäst av våra framgångssagor. Våra specialister inom oljor och fetter har genomfört oräkneliga samarbeten med kunder för att ta fram banbrytande lösningar.