Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer

Åhörare vid årsmöte - Investerare - AAK

Forumet för beslut och inflytande

Årsstämma

Årsstämman i AAK är det högsta beslutande organet och det forum genom vilket aktieägarna utövar sitt inflytande över företaget.

AAK:s årsstämma beslutar om ett antal centrala frågor såsom fastställande av resultat- och balansräkning, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD:n, utdelning till aktieägarna samt om styrelsens sammansättning.

Nästa årsstämma hålls den 15 maj, 2019 i Malmö. Mer information om årsstämman och hur man anmäler sig kommer i april.

Årsstämma 2018

Finn information och publikationer rörande vår årsstämma 2018.

Årsstämma 2017

Finn information och publikationer rörande vår årsstämma 2017.

Årsstämma 2016

Finn information och publikationer rörande vår årsstämma 2016.

Årsstämma 2015

Finn information och publikationer rörande vår årsstämma 2015.

Årsstämma 2014

Upptäck information och publikationer rörande vår årsstämma 2014.

template

template

Lär dig mer om vår ekonomi

Finansiell information

AAK:s finansiella information omfattar olika rapporter. Du kan även prenumerera på finansiella rapporter och pressreleaser för att hålla dig uppdaterad om vår ekonomi.

Finansiell kalender

I den finansiella kalendern hittar du alla datum för bokslutskommuniké-, kvartalsrapporter och vår årsstämma.