Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer

Åhörare vid årsmöte - Investerare - AAK

Forumet för beslut och inflytande

Årsstämma

Årsstämman i AAK är det högsta beslutande organet och det forum genom vilket aktieägarna utövar sitt inflytande över företaget.

AAK:s årsstämma beslutar om ett antal centrala frågor såsom fastställande av resultat- och balansräkning, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD:n, utdelning till aktieägarna samt om styrelsens sammansättning.

Årsstämma 2019

Årsstämma kommer att hållas onsdagen den 15 maj 2019, kl. 14.00 i Malmö Arena, Hyllie Stationstorg 2, 215 32 Malmö.

Mer information om årsstämman och hur man anmäler sig kommer i april.

Begäran om upptagande av ärenden

Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid årsstämman om begäran har kommit in till styrelsen senast den 27 mars 2019. Begäran skall ställas till styrelsen och skickas till Stina Jarl per post på adress AAK AB (publ.), Stina Jarl, Skrivaregatan 9, 215 32 Malmö, alternativt per e-post till stina.jarl@aak.com.

Valberedning

Valberedningen inför årsstämman 2019 består av:

    • Märta Schörling Andreen, ordförande i valberedningen (Melker Schörling AB)
    • Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder)
    • Lars-Åke Bokenberger (AMF Fonder)
    • Leif Törnvall (Alecta)

Vid årsstämman 2018 valdes Märta Schörling Andreen (Melker Schörling AB), Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder), Lars-Åke Bokenberger (AMF Fonder) och Yvonne Sörberg (Handelsbanken fonder) till ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2019. Märta Schörling Andreen valdes till ordförande i valberedningen. I enlighet med årsstämmans beslut, samt ägarförteckningen per den 30 augusti 2018, har Leif Törnvall (Alecta) ersatt Yvonne Sörberg (Handelsbanken fonder) som ledamot i valberedningen.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan sända brev adresserat till AAK AB (publ.), ”Valberedningen”, Skrivaregatan 9, 215 32 Malmö.

Årsstämma 2019

Finn information och publikationer rörande vår årsstämma 2019.

Årsstämma 2018

Finn information och publikationer rörande vår årsstämma 2018.

Årsstämma 2017

Finn information och publikationer rörande vår årsstämma 2017.

Årsstämma 2016

Finn information och publikationer rörande vår årsstämma 2016.

Årsstämma 2015

Finn information och publikationer rörande vår årsstämma 2015.

template

template

Lär dig mer om vår ekonomi

Finansiell information

AAK:s finansiella information omfattar olika rapporter. Du kan även prenumerera på finansiella rapporter och pressreleaser för att hålla dig uppdaterad om vår ekonomi.

Finansiell kalender

I den finansiella kalendern hittar du alla datum för bokslutskommuniké-, kvartalsrapporter och vår årsstämma.