Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer

Närbild på en hand som ritar med penna på whiteboard - Investerare - AAK

Aktieägarstruktur

Aktieägarstruktur

Aktieägarstruktur i AAK AB (ägargrupperat).

Aktieägare Antal aktier % av totalt aktiekapital
Melker Schörling AB 80 579 694 31,8
Alecta Pensionsförsäkringar 12 300 000 4,8
Didner & Gerge Fonder Aktiebolag 11 234 430 4,4
AMF - Försäkring och Fonder 9 681 536 3,8
Swedbank Robur Fonder  9 422 834 3,7
Handelsbanken Fonder  8 313 200 3,3
State Street Bank and Trust Co. 6 207 697 2,4
SEB Investment Management 5 413 353 2,1
Kirkbi Invest A/S 4 468 272 1,8
NTC Various Fiduciary Capacity 3 845 751 1,5

Per 2018-09-28