Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer

Närbild på en hand som ritar med penna på whiteboard - Investerare - AAK

Aktieägarstruktur

Aktieägarstruktur

Aktieägarstruktur i AAK AB (ägargrupperat).

Aktieägare Antal aktier % av totalt aktiekapital
Melker Schörling AB 80 579 694 31,8
Alecta Pensionsförsäkringar 12 300 000 4,8
Didner & Gerge Fonder Aktiebolag 11 234 430 4,4
AMF - Försäkring och Fonder 10 616 536 4,2
Swedbank Robur Fonder  9 264 398 3,6
Handelsbanken Fonder  8 818 496 3,5
SEB Investment Management 5 410 486 2,1
Kirkbi Invest A/S 4 468 272 1,8
Livförsäkringsbolaget Skandia 4 261 690 1,7
NTC Various Fiduciary Capacity 3 807 684 1,5

Per 2018-07-31