Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer

Närbild på en hand som ritar med penna på whiteboard - Investerare - AAK

Aktieägarstruktur

Aktieägarstruktur

Aktieägarstruktur i AAK AB (ägargrupperat).

Aktieägare Antal aktier % av totalt aktiekapital
Melker Schörling AB 78 774 412 31,1
Alecta Pensionsföräkringar 12 300 000 4,8
State Street Bank and Trust Co.  11 948 444 4,7
Swedbank Robur Fonder 10 625 198 4,2
SEB Investment Management 9 974 352 3,9
Didner & Gerge Fonder Aktiebolag 8 989 946 3,5
Handelsbanken fonder 6 433 200 2,5
Kirkbi Invest A/S 5 159 272 2,0
CBNY - Norges bank 4 754 763 1,9
Nordea Investment Funds 4 508 905 1,8

Per 2019-09-30

Lär dig mer om vår ekonomi

AAK:s aktie

AAK:s aktie handlas på Nasdaq, Stockholm. Lär dig mer om omsättning, ägarskap och utdelningspolicy. Du kan också prenumerera på meddelanden om aktieutvecklingen.

Aktiekalkylator

Vill du se förändringen av dina investeringar i AAK över tiden? Använd aktiekalkylatorn för att se detaljerad information om hur dina investeringar har utvecklats.