Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer

Närbild på en hand som ritar med penna på whiteboard - Investerare - AAK

Aktieägarstruktur

Aktieägarstruktur

Aktieägarstruktur i AAK AB (ägargrupperat).

AktieägareAntal aktier% av totalt aktiekapital
Melker Schörling AB 13 429 949 31,8
Alecta Pensionsförsäkringar 2 050 000 4,8
Didner & Gerge Fonder Aktiebolag 1 872 405 4,4
AMF - Försäkring och Fonder 1 862 756 4,4
Handelsbanken Fonder  1 611 450 3,8
Swedbank Robur Fonder  1 588 033 3,8
SEB Investment Management 1 148 683 2,7
Kirkbi Invest A/S 744 712 1,8
Livförsäkringsbolaget Skandia 694 597 1,6
NTC Various Fiduciary Capacity 644 397 1,5

2018-03-29