Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer

Närbild på en hand som ritar med penna på whiteboard - Investerare - AAK

Aktieägarstruktur

Aktieägarstruktur

Aktieägarstruktur i AAK AB (ägargrupperat).

Aktieägare Antal aktier % av totalt aktiekapital
Melker Schörling AB 78 774 412 31,1
State Street Bank and Trust Co.  14 335 663 5,7
Alecta Pensionsföräkringar 12 300 000 4,8
Swedbank Robur Fonder 12 063 608 4,8
SEB Investment Management 11 564 443 4,6
Didner & Gerge Fonder Aktiebolag 8 562 191 3,4
JPM Chase 5 912 204 2,3
Handelsbanken fonder 5 689 381 2,2
Kirkbi Invest A/S 4 859 272 1,9
CBNY - Norges bank 4 508 196 1,8

Per 2019-12-30

Lär dig mer om vår ekonomi

AAK:s aktie

AAK:s aktie handlas på Nasdaq, Stockholm. Lär dig mer om omsättning, ägarskap och utdelningspolicy. Du kan också prenumerera på meddelanden om aktieutvecklingen.

Aktiekalkylator

Vill du se förändringen av dina investeringar i AAK över tiden? Använd aktiekalkylatorn för att se detaljerad information om hur dina investeringar har utvecklats.