Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer

Närbild på en hand som ritar med penna på whiteboard - Investerare - AAK

Aktieägarstruktur

Aktieägarstruktur

Aktieägarstruktur i AAK AB (ägargrupperat).

AktieägareAntal aktier% av totalt aktiekapital
Melker Schörling AB 13 899 301 32,9
AMF Försäkring och Fonder 2 126 756 5,0
Alecta Pensionsföräkringar 2 050 000 4,8
Didner & Gerge Fonder Aktiebolag 1 872 405 4,4
Handelsbanken Fonder  1 552 845 3,7
Swedbank Robur Fonder  1 518 292 3,6
SEB Investment Management 1 130 093 2,7
NTC Various Fiduciary Capacity 752 542 1,8
Kirkbi Invest A/S 744 712 1,8
Livförsäkringsbolaget Skandia 655 960 1,6

2018-01-31