Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer

Närbild på en hand som ritar med penna på whiteboard - Investerare - AAK

Aktieägarstruktur

Aktieägarstruktur

Aktieägarstruktur i AAK AB (ägargrupperat).

Aktieägare Antal aktier % av totalt aktiekapital
Melker Schörling AB 80 579 694 31,8
Alecta Pensionsföräkringar 12 300 000 4,8
Swedbank Robur Fonder  10 924 788 4,3
Didner & Gerge Fonder Aktiebolag 8 839 946 3,5
Handelsbanken fonder 6 822 000 2,7
State Street Bank and Trust Co. 6 755 783 2,7
AMF - Försäkring och Fonder 6 046 536 2,4
SEB Investment Management 5 961 402 2,4
Kirkbi Invest A/S 5 359 272 2,1
CBNY - Norges bank 4 338 262 1,7

Per 2019-01-31

Lär dig mer om vår ekonomi

AAK:s aktie

AAK:s aktie handlas på Nasdaq, Stockholm. Lär dig mer om omsättning, ägarskap och utdelningspolicy. Du kan också prenumerera på meddelanden om aktieutvecklingen.

Aktiekalkylator

Vill du se förändringen av dina investeringar i AAK över tiden? Använd aktiekalkylatorn för att se detaljerad information om hur dina investeringar har utvecklats.