Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer

Närbild på en hand som ritar med penna på whiteboard - Investerare - AAK

Aktieägarstruktur

Aktieägarstruktur

Aktieägarstruktur i AAK AB (ägargrupperat).

Aktieägare Antal aktier % av totalt aktiekapital
Melker Schörling AB 78 774 412 31,0
Alecta Pensionsföräkringar 12 300 000 4,8
Swedbank Robur Fonder  10 294 761 4,1
Didner & Gerge Fonder Aktiebolag 8 989 946 3,5
SEB Investment Management 8 790 051 3,5
State Street Bank and Trust Co. 8 734 980 3,4
Handelsbanken fonder 7 043 447 2,8
Kirkbi Invest A/S 5 159 272 2,0
CBNY - Norges bank 5 128 684 2,0
Nordea Investment Funds 3 768 560 1,5

Per 2019-07-31

Lär dig mer om vår ekonomi

AAK:s aktie

AAK:s aktie handlas på Nasdaq, Stockholm. Lär dig mer om omsättning, ägarskap och utdelningspolicy. Du kan också prenumerera på meddelanden om aktieutvecklingen.

Aktiekalkylator

Vill du se förändringen av dina investeringar i AAK över tiden? Använd aktiekalkylatorn för att se detaljerad information om hur dina investeringar har utvecklats.