Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer

Närbild på en hand som ritar med penna på whiteboard - Investerare - AAK

Aktieägarstruktur

Aktieägarstruktur

Aktieägarstruktur i AAK AB (ägargrupperat).

Aktieägare Antal aktier % av totalt aktiekapital
Melker Schörling AB 78 774 412 31,1
State Street Bank and Trust Co.  14 439 287 5,7
Alecta Pensionsföräkringar 12 300 000 4,8
Swedbank Robur Fonder 12 217 676 4,8
SEB Investment Management 11 106 142 4,4
Didner & Gerge Fonder Aktiebolag 8 268 740 3,3
Handelsbanken fonder 5 768 944 2,3
JPM Chase 5 433 431 2,1
Kirkbi Invest A/S 4 859 272 1,9
CBNY - Norges bank 4 233 076 1,7

Per 2019-11-29

Lär dig mer om vår ekonomi

AAK:s aktie

AAK:s aktie handlas på Nasdaq, Stockholm. Lär dig mer om omsättning, ägarskap och utdelningspolicy. Du kan också prenumerera på meddelanden om aktieutvecklingen.

Aktiekalkylator

Vill du se förändringen av dina investeringar i AAK över tiden? Använd aktiekalkylatorn för att se detaljerad information om hur dina investeringar har utvecklats.