Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer

Närbild på en hand som ritar med penna på whiteboard - Investerare - AAK

Aktieägarstruktur

Aktieägarstruktur

Aktieägarstruktur i AAK AB (ägargrupperat).

Aktieägare Antal aktier % av totalt aktiekapital
Melker Schörling AB 13 429 949 31,8
Alecta Pensionsförsäkringar 2 050 000 4,8
Didner & Gerge Fonder Aktiebolag 1 872 405 4,4
AMF - Försäkring och Fonder 1 752 756 4,1
Handelsbanken Fonder  1 578 221 3,7
Swedbank Robur Fonder  1 544 957 3,6
SEB Investment Management 885 424 2,1
Kirkbi Invest A/S 744 712 1,8
Livförsäkringsbolaget Skandia 694 876 1,6
NTC Various Fiduciary Capacity 629 657 1,5

Per 2018-05-31, före aktiesplit 6:1.