Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer

MTN-program

MTN-program

AAK AB har för avsikt att etablera ett så kallat MTN-program (Medium Term Note) med en låneram om fyra miljarder kronor. Programmet ger AAK möjlighet att emittera obligationer på den svenska marknaden och blir ett komplement till bolagets befintliga finansieringsstruktur.

Här hittar du prospektet och eventuella tillägg till det som publiceras framöver.

AAK AB Base Prospectus 2018-11-28 (pdf på engelska)

Lär dig mer om vår ekonomi

Finansiell information

AAK:s finansiella information omfattar olika rapporter. Du kan även prenumerera på finansiella rapporter och pressreleaser för att hålla dig uppdaterad om vår ekonomi.

Kommentarer från vår finansdirektör

Vår finansdirektör ger dig kommentarer om, inblickar i och analyser av vårt ekonomiska resultat, verksamheten och vår framtid.

AAK:s aktie

AAK:s aktie handlas på Nasdaq, Stockholm. Lär dig mer om omsättning, ägarskap och utdelningspolicy. Du kan också prenumerera på meddelanden om aktieutvecklingen.