Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer

Affärsman som pekar på hållbarhetsrapport - Om oss - AAK

The AAK Way

The AAK Way

De senaste åren har AAK gjort stora framsteg inom många funktioner världen över. Detta har gett oss en mycket stark bas för vårt företagsprogram, The AAK Way, som kommer att vägleda oss fram till och med 2019.

Främsta fokus för The AAK Way är att AAK ska kunna öka den organiska tillväxten ytterligare. Detta uppnås genom fokus på fem prioriterade områden – Go to Market, Operational Excellence, Special Focus Areas, Innovation och People. Vi vill nå vår ledningsambition om att rörelseresultatet ska förbättras med i genomsnitt 10% per år och stödja en god utveckling av vinsten per aktie. Vårt mål är att bygga ett starkare AAK på kort, medellång och lång sikt.

The AAK Way bygger på sex strategiska hörnpelare:

  • Special- och semispecialprodukter
  • Kundgemensam utveckling
  • Hållbar tillväxt
  • Global räckvidd kombinerat med marknader och segment med hög tillväxt
  • Stark lokal närvaro
  • Brett utbud av olika oljor och processer

Go to Market

Vi är The Co-Development Company och vi skapar ett varaktigt värde för dig som kund genom värdeskapande vegetabiliska oljor och fettlösningar. Vår Go to Market-strategi är att vara partner med dig hela vägen – från behovsidentifiering och framtagande av rätt lösningar till faktisk försäljning. Vi vill stärka denna unika samarbetsstrategi och vår försäljningsmetod ytterligare de närmaste åren.

Operational Excellence

I överensstämmelse med vårt varumärkeslöfte och för att hantera den ständigt ökande konkurrensen på marknaden är det viktigt att vi är framstående inom alla delar av vår verksamhet: hela vägen från ansvarsfulla inköp av råvaror med konkurrenskraftiga priser, via en kostnadseffektiv produktion till högkvalitativa leveranser i tid.

Special Focus Areas

AAK:s kärnverksamhet är att utveckla och tillverka vegetabiliska oljor och fettlösningar som utgör svaret på kundspecifika behov inom många olika industrier som bageri, choklad och konfektyr, kosmetik och barnmat. För att ytterligare stärka vår organiska tillväxt har vi identifierat ett antal särskilda fokusområden där vi anser att det finns stor potential för framtida tillväxt.

Innovation

Innovation är ytterst viktigt för att skapa framtida organisk tillväxt och bygga ett ännu starkare AAK på medellång och lång sikt. Detta är avgörande för att vi ska lyckas vara kundernas förstahandsval som leverantör och se till att våra lösningar erbjuder ett starkt mervärde för din verksamhet. Vad gäller innovationskapacitet vill vi erbjuda nya idéer som står i en klass för sig och därefter skyndsamt genomföra dem och kommersialisera dem fullt ut.

People

Vi vill att AAK ska vara en bra arbetsplats, där vi satsar högt i fråga om resultat, där alla har ett starkt engagemang, där det finns möjligheter till personlig utveckling och där starka ledare både stöder och utmanar alla våra medarbetare i en hållbar organisation, förberedda för en framtid i ständig förändring.

Ta kontakt med din partner för kundgemensam utveckling

Lär känna oss bättre

Vi lever upp till våra värderingar

Vi tror på att ta ansvar för vår ekonomiska tillväxt, våra medarbetare, de samhällen där vi verkar i och planeten i stort.

Vår affärsmodell

Vi erbjuder mervärdeslösningar som baseras på vegetabiliska specialoljor och specialfetter till många olika industrier. Upptäck hur AAK kan förbättra ditt erbjudande – och skapa bestående affärsvärde.

Hur vi tänker och agerar

Vi lyssnar. Vi bryr oss om. Vi agerar ansvarsfullt. Vår uppförandekod vägleder oss i vårt dagliga arbete.