Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer

Affärsfolk samlade kring ett bord för att analysera rapporter - Om oss - AAK

Garanterar rätt beslut

Koncernledning

Lär känna AAK:s koncernledning. Vilka är medlemmarnas nuvarande positioner och kvalifikationer? När började de arbeta vid AAK? Hur många aktier har de i AAK?

Ta kontakt med din partner för kundgemensam utveckling

Fredrik Nilsson - Media - AAK

Fredrik Nilsson

Finansdirektör (CFO) och tf. Verkställande direktör (CEO), ansvarig för Corporate Communications och HR. Vice President AAK AB

Född: 1977
Anställd: 2007
Nationalitet: Svensk
Utbildning: MSc. Business Administration
Innehav: 15.000 aktier och 25.000 teckningsoptioner
Jan Lenferink - Media - AAK

Jan Lenferink

President AAK Europe. Vice President AAK AB

Född: 1963
Anställd: 2015
Nationalitet: Nederländsk
Utbildning: Food Technology
Innehav: 35.000 teckningsoptioner
David Smith - Media - AAK

David Smith

President European Supply Chain. Vice President AAK AB

Född: 1960
Anställd: 2001
Nationalitet: Brittisk
Utbildning: MBA, Graduate Diploma in Business Management
Innehav: 40.000 teckningsoptioner
Torben Friis Lange - Media - AAK

Torben Friis Lange

President Asia. Chairman Global Sourcing and Trading. Vice President AAK AB

Född: 1963
Anställd: 2010
Nationalitet: Dansk
Utbildning: BSc. Dairy Technology, Graduate Diploma in Business Administration
Innehav: 15.000 aktier och 50.000 teckningsoptioner
Terrence W Thomas - Media - AAK

Terrence W. Thomas

President AAK USA and Canada. Vice President AAK AB

Född: 1962
Anställd: 2013
Nationalitet: Amerikansk
Utbildning: MBA, BSc. Chemical Engineering
Innehav: 16.000 aktier och 50.000 teckningsoptioner
Octavio Diaz de Leon - Media - AAK

Octavio Diaz de Leon

President AAK North Latin America. Vice President AAK AB

Född: 1967
Anställd: 2007
Nationalitet: Mexikansk
Utbildning: MBA, BSc. Mechanical & Electrical Engineering
Innehav: 40.000 aktier och 10.000 teckningsoptioner
Gerardo Garza Lopez de Hereida - Media - AAK

Gerardo Garza Lopez de Heredia

President AAK South Latin America. Vice President AAK AB

Född: 1961
Anställd: 2014
Nationalitet: Mexikansk
Utbildning: Graduate Diploma in Business Administration, Food Engineering
Innehav: 18.000 teckningsoptioner
Renald Mackintosh - Media - AAK

Renald Mackintosh

Chairman Special Nutrition. Vice President AAK AB

Född: 1951
Anställd: 2002
Nationalitet: Nederländsk
Utbildning: MSc. Food Technology
Innehav: 28.300 aktier och 25.000 teckningsoptioner
Karsten Nielsen - Media - AAK

Karsten Nielsen

CTO (Chief Technology Officer). Vice President AAK AB

Född: 1963
Anställd: 1988
Nationalitet: Dansk
Utbildning: Graduate Diploma in Food Technology
Innehav: 14.400 aktier och 50.000 teckningsoptioner
Anne Mette Olesen - Media - AAK

Anne Mette Olesen

CMO (Chief Marketing Officer) inklusive CSR. Vice President AAK AB

Född: 1964
Anställd: 2010
Nationalitet: Dansk
Utbildning: MBA, BSc. Chemical Engineering
Innehav: 30.000 aktier och 50.000 teckningsoptioner
Rene Schou - Media - AAK

René Schou

President Foodservice Europe och Technical Products & Feed. Vice President AAK AB

Född: 1969
Anställd: 2011
Nationalitet: Dansk
Utbildning: MBA, and Food Technologist
Innehav: 10.000 teckningsoptioner