Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer

Affärskvinna som planerar i kalendern i datorn - Karriär - AAK

Vad du gör och lär dig

som trainee på AAK

Kursplan för AAK:s traineeprogram

En mycket stor del av lärandet i AAK:s traineeprogram kommer från att arbeta i den verkliga positionen, de personliga erfarenheterna och från lärdomen att utföra ett riktigt jobb. Din chef kommer dagligen att säkerställa korrekt vägledning och återkoppling för din utveckling.

Denna lista över inlärnings- och utvecklingsaktiviteter som utformats för AAK:s traineeprogram är därför bara en del av de saker du kommer att göra och få lära dig under ditt första år:

Traineesession ett – Kick-Off

Mitten av september

En del av introduktionen på AAK omfattar ämnen som information om traineeprogrammet, teambuilding, AAK-introduktioner, affärssinne och lansering av traineeprojektet.

Operational Module

Oktober

Operations Module som omfattar fyra veckor är förlagd till en av våra Europeiska produktionsanläggningar. Den kommer att ge dig en omfattande kunskap om värdekedjan från mottagandet av råmaterial till leveransen av slutprodukten till våra kunder.

Operational Rotations – gäller endast denna modul

November

Fyra enveckors interna jobbrotationer till liknande funktioner genomförs omedelbart efter Operational Module för att förstärka inlärandet från modulen och för att ge dig praktisk erfarenhet av värdekedjan.

Traineesession två – Personligt Pit Stop

Mitten av januari

Är utformad för att stärka din personliga och professionella utveckling och inkluderar workshops om effektivitet, teambuilding och olika business case. Du och dina chefer kommer att få individuell återkoppling om din skicklighet inom grupparbete och dina utvecklingsmöjligheter.

International Assignment

Mars

Trainees byter positioner inom sina respektive moduler. Ni kommer att få i uppgift att ta över varandras positioner inklusive överlämnande av din position till en traineekollega under uppdragets längd. Medan du är borta måste du hålla dig uppdaterad om utvecklingen i din egen position och hjälpa din traineekollega.

Commercial Module

Maj

Den kommersiella modulen sker under två veckor och hålls inom vår europeiska och nordiska kommersiella organisation. Den kommer att ge dig en djupgående kunskap om den kommersiella värdekedjan inom bageri, mejeri, CCF och Special Nutrition.

Commercial Rotations – endast kommersiella spåret

Maj

Fyra enveckors interna jobbrotationer till liknande funktioner omedelbart efter Commercial Module för att förstärka inlärandet från modulen och för att ge dig praktisk erfarenhet av värdekedjan.

Formal Training

Pågår hela året

Säljutbildning eller utbildning i projekthantering för Commercial track eller Operations track samt behovsbaserad individuell utbildning relaterad till den specifika positionen.

Executive Mentorship

Pågår hela året

Under traineeprogrammet kommer du att ha en mentor på ledningsnivå som leder och inspirerar dig.

Trainee Project

September – maj

Tvärfunktionella projekt på ett verkligt affärsfall som hanteras av en eller flera medlemmar i Executive Committee. Ni kommer att delas upp i två lag som tävlar mot varandra om både insikter i affärsutveckling och det faktiska utfallet av projektet. Du kommer att presentera dina rekommendationer inför ägarna av fallet.

Vill du veta mer?

Hur är det att vara en trainee vid AAK

Gå med i AAK:s traineeprogram

Välj rätt spår – i ett riktigt jobb. AAK:s traineeprogram är utformat för att ge dig bästa möjliga start på din karriär. Du kommer att bli en del av vår framtid och spela en aktiv roll från dag ett.

Från akademiker till ung professionell

Varje år ökar trainees sina erfarenheter och snabbstartar sina karriärer med AAK:s traineeprogram. Vad lärde sig tidigare trainees? Vad gör de nu?