Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer

Affärsman som håller en liten växt i sin hand - Investerare - AAK

Snabb och hållbar tillväxt

Nyinvesteringar och nya förvärv

Skäl till att investera i AAK

Fredrik Nilsson, vår finansdirektör, ger de viktigaste skälen för att investera i AAK.

1. Bättre tillväxt än marknaden i stort

Inom de segment där AAK bedriver sin verksamhet ligger den globala tillväxten normalt i nivå med den globala BNP-tillväxten. Men trots att AAK inte har fullständig global närvaro har företaget växt snabbare än marknaderna i våra fokusområden – special- och semispecialprodukter inom Food Ingredients och Chocolate & Confectionery Fats. Med våra nyinvesteringar och våra senaste förvärv på tillväxtmarknaderna har vi stärkt vår närvaro och blivit ett verkligt globalt företag. Vår ambition är att fortsätta växa snabbare än marknaderna i stort.

2. Ett rörelseresultat som under kommande år förbättras med i genomsnitt 10% jämfört med föregående år

Mellan 2010 och 2017 har AAK ökat sitt rörelseresultat med i genomsnitt 10% per år (omräknat till fasta växelkurser exklusive förvärvsrelaterade kostnader). Inklusive förvärvsrelaterade kostnader och positiva valutaomräkningseffekter har rörelseresultatet ökat med i genomsnitt 12% per år. Mot bakgrund av vår höga aktivitetsnivå inom försäljning, kundinnovation och utveckling av nya produkter, den stabila bas vi har byggt upp samt vår starka ledning, både på koncernnivå och lokalt, ser vi inga skäl att sänka den ambitionen för de kommande åren.

3. Stark balansräkning stöder fortsatt tillväxt

Trots omfattande nyinvesteringar har vi under senare år byggt upp en mycket stark balansräkning med högre andel eget kapital. Tillsammans med långfristiga låneavtal har detta skapat en stabil bas för fortsatt tillväxt, såväl organiskt som genom selektiva och strategiska förvärv.

4. Mycket starka skäl till ökad tillväxt

AAK har stark geografisk närvaro i regioner med ökande befolkning och urbanisering – demografiska förändringar som ger betydande marknadsmöjligheter. Vi har också starkt stöd genom vårt koncept: att vi erbjuder hälsosamma produkter till lägre kostnader samt produktutveckling i nära samarbete med kunderna. Vidare lägger vi stor vikt vid de trender och globala nyckelfaktorer som påverkar slutkonsumenternas beteenden – njutning, hälsa, förtroende, personalisering och bekvämlighet.

Kontakt

Fredrik Nilsson - Media - AAK

Fredrik Nilsson

Finansdirektör

Telefon: +46 40 627 83 34
Mobil: +46 708 95 22 21

Ökande rörelseresultat varje kvartal

AAK visar ett ökande rörelseresultat undervarje kvartal 2010-2017. För räkenskapsåret 2017 var rörelseresultatet:

  • Kv 1: 431 Mkr
  • Kv 2: 409 Mkr
  • Kv 3: 475 Mkr
  • Kv 4: 471 Mkr

Lär dig mer om vår finansiella ställning

Ett starkt år för AAK

När han ser tillbaka på 2017 delar vår finansdirektör Fredrik Nilsson med sig av sina tankar om det finansiella resultatet. Han ser också framåt och berättar mer om de kommande åren.

AAK:s aktie

AAK:s aktie handlas på Nasdaq, Stockholm. Lär dig mer om omsättning, ägarskap och utdelningspolicy. Du kan också prenumerera på meddelanden om aktieutvecklingen.