Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer

Affärsman som håller en liten växt i sin hand - Investerare - AAK

Snabb och hållbar tillväxt

Nyinvesteringar och nya förvärv

Skäl till att investera i AAK

Fredrik Nilsson, vår finansdirektör och tf VD, ger de viktigaste skälen för att investera i AAK.

Varför du bör investera i AAK

1. Bättre tillväxt än marknaden i stort

Inom de segment där AAK bedriver sin verksamhet ligger den globala tillväxten normalt i nivå med den globala BNP-tillväxten. AAK har växt snabbare än marknaderna i våra fokusområden – special- och semispecialprodukter inom Food Ingredients och Chocolate & Confectionery Fats – trots att vi inte har fullständig global närvaro. Med våra nyinvesteringar och våra senaste förvärv på tillväxtmarknaderna har vi stärkt vår närvaro och blivit ett verkligt globalt företag. Vår ambition är att fortsätta växa snabbare än marknaderna i stort.

2. Stark balansräkning stöder fortsatt tillväxt

Trots omfattande nyinvesteringar har vi under senare år byggt upp en mycket stark balansräkning med högre andel eget kapital. Tillsammans med långfristiga låneavtal har detta skapat en stabil bas för fortsatt tillväxt, såväl organisk som genom selektiva och strategiska förvärv.

3. Mycket starka skäl till ökad tillväxt

AAK har en stark geografisk närvaro i regioner med ökande befolkning och urbanisering – demografiska förändringar som ger betydande marknadsmöjligheter. Vi har också starkt stöd genom vårt koncept: att vi erbjuder hälsosamma produkter till lägre kostnader samt produktutveckling i nära samarbete med kunderna.

4. Ett rörelseresultat som under kommande år förbättras med i genomsnitt 10% jämfört med föregående år

Mellan 2010 och 2016 har AAK ökat sitt rörelseresultat med i genomsnitt 10% per år (omräknat till fasta växelkurser och exklusive förvärvsrelaterade kostnader). Inklusive förvärvsrelaterade kostnader och positiva valutaomräkningseffekter har rörelseresultatet ökat med i genomsnitt 12% per år. Mot bakgrund av vår höga aktivitetsnivå inom försäljning, kundinnovation och utveckling av nya produkter, den stabila bas vi byggt upp samt vår starka ledning, både på koncernnivå och lokalt, ser vi inga skäl att sänka den ambitionen för de kommande åren.

Ökande rörelseresultat varje kvartal 2010-2016

Rörelseresultat 2010-2016

Kontakt

Fredrik Nilsson - Media - AAK

Fredrik Nilsson

Finansdirektör och tf VD

Telefon: +46 40 627 83 34
Mobil: +46 708 95 22 21

Lär dig mer om vår finansiella ställning

Ett starkt år för AAK

När han ser tillbaka på 2016 delar vår finansdirektör och tf VD, Fredrik Nilsson, med sig av sina tankar om det ekonomiska resultatet. Han ser också framåt och berättar mer om de kommande åren.

AAK:s aktie

AAK:s aktie handlas på Nasdaq OMX, Stockholm. Lär dig mer om omsättning, ägarskap och utdelningspolicy. Du kan också prenumerera på meddelanden om aktieutvecklingen.