Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer

Ekonomichef Fredrik Nilsson står framför vit vägg - Investerare - AAK

Inblickar och kommentarer

om vårt ekonomiska resultat

Kommentarer från vår finansdirektör

Vår finansdirektör och tf VD Fredrik Nilsson ger dig kommentarer om, inblickar i och analyser av vårt ekonomiska resultat, verksamheten och framtiden.

Om vår ekonomi

Ett starkt år för AAK

När han ser tillbaka på 2016 delar vår finansdirektör och tf VD, Fredrik Nilsson, med sig av sina tankar om det ekonomiska resultatet. Han ser också framåt och berättar mer om de kommande åren.

Varför du bör investera i AAK

Fredrik Nilsson, vår finansdirektör och tf VD, ger de viktigaste skälen för att investera i AAK.