Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer

Åhörare vid extra årsmöte 2010 - Investerare - AAK

Extra bolagsstämma 2010

Protokoll från extra bolagsstämma i AarhusKarlshamn AB (publ).
Protokoll
11 november, 2010

Styrelsens i AarhusKarlshamn AB (publ) förslag till beslut om incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner genom utgivande av teckningsoptioner samt godkännande av dotterbolags överlåtelse av teckningsoptioner.
Styrelseförslag
Oktober 2010

Villkor för teckningsoptioner 2010/2015 avseende nyteckning av aktier i AarhusKarlshamn AB (publ).
Villkor för teckningsoptioner
Oktober 2010

Styrelsens för AarhusKarlshamn AB (publ) redogörelse enligt 14 kap. 8 paragrafen aktiebolagslagen.
Styrelseredovisning
Oktober 2010

Revisorns yttrande enligt 14 kap. 8 paragrafen i aktiebolagslagen.
Revisorsyttrande
Oktober 2010

Fullmakt för extra bolagsstämma i AarhusKarlshamn AB (publ)
Fullmakt
Oktober 2010

Lär dig mer om vår finansiella ställning

Årsstämma

Hitta information och publikationer rörande AAK:s årsstämma som är det högsta beslutande organet, och det forum genom vilket aktieägarna utövar sitt inflytande över företaget.

Kapitalmarknadsdag

AAK:s kapitalmarknadsdag är ett återkommande arrangemang där analytiker, investerare och mediarepresentanter erhåller information om våra affärsstrategier samt får finansiella uppdateringar.