Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer

Årsstämma 2018

Årsstämma kommer att hållas onsdagen den 30 maj 2018, kl. 14.00 i Malmö Arena, Hyllie Stationstorg 2, 215 32 Malmö.

Begäran om upptagande av ärenden
Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid årsstämman om begäran har kommit in till styrelsen senast den 11 april 2018. Begäran skall ställas till styrelsen och skickas till Stina Jarl per post på adress AAK AB (publ.), Stina Jarl, Skrivaregatan 9, 215 32  Malmö, alternativt per e-post till stina.jarl@aak.com.

Valberedning
På årsstämman 2017 utsågs Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder), Lars-Åke Bokenberger (AMF Fonder), Märta Schörling Andreen (Melker Schörling AB) och Yvonne Sörberg (Handelsbanken fonder) till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2018. Märta Schörling Andreen valdes till valberedningens ordförande.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan sända brev adresserat till AAK AB (publ.), ”Valberedningen”, Skrivaregatan 9, 215 32 Malmö.

Årsstämma 2018

Årsstämma

Hitta information och publikationer rörande AAK:s årsstämma som är det högsta beslutande organet, och det forum genom vilket aktieägarna utövar sitt inflytande över företaget.

Kapitalmarknadsdag

AAK:s kapitalmarknadsdag är ett återkommande arrangemang där analytiker, investerare och mediarepresentanter erhåller information om våra affärsstrategier samt får finansiella uppdateringar.