Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer

Åhörare vid årsmöte 2010 - Investerare - AAK

Årsstämma 2010

Årsstämman hölls fredagen den 21 maj 2010, kl. 14.00 på Europaporten Kongresscenter i Malmö, Sverige.

Årsstämmoprotokoll i AarhusKarlshamn AB (publ), fredagen 21 maj 2010 i Malmö>>
Förslag till dagordning inför Årsstämma 2010 i AarhusKarlshamn AB (publ.)>>
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare>>
Styrelsens förslag till vinstutdelning jämte motiverat yttrande däröver>>
Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i AarhusKarlshamn AB (publ.) >> 
Fullmakt >>
Kallelse >>

Valberedning

Vid årsstämman 2009 utsågs Mikael Ekdahl (BNS Holding), Carl Bek-Nielsen (BNS Holding), Henrik Didner (Didner & Gerge fonder) och KG Lindvall (Swedbank Robur fonder till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2010. Mikael Ekdahl utsågs till valberedningens ordförande. Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan sända brev adresserat till AarhusKarlshamn AB (publ), Valberedningen, Jungmansgatan 12, SE-211 19 Malmö, Sverige.

Lär dig mer om vår ekonomi

Årsstämma

Hitta information och publikationer rörande AAK:s årsstämma som är det högsta beslutande organet, och det forum genom vilket aktieägarna utövar sitt inflytande över företaget.

Kapitalmarknadsdag

AAK:s kapitalmarknadsdag är ett återkommande arrangemang där analytiker, investerare och mediarepresentanter erhåller information om våra affärsstrategier samt får finansiella uppdateringar.