Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer

Framsteg för ansvarsfulla inköp

i leveranskedjan för kokosolja

Ansvarsfulla inköp av kokosnöt

AAK har köpt in kokosnötter från Indien och Sri Lanka sedan 1930-talet. Idag heter de tre största kokosnötsproducenterna Indonesien, Filippinerna och Indien, som tillsammans står för 70% av världsproduktionen. Vi köper in vår kokosolja från Filippinerna, Indonesien samt till viss del från Indien.

Kokosnöt som råvara

Kokospalmer växer ofta längs tropiska stränder eftersom de kan växa i jordar med hög salt- och sandhalt och under förhållanden där andra växter inte klarar sig. Detta innebär att kokospalmer inte bara är en viktig inkomstkälla i områden med mager jord, utan också ger ett viktigt skydd mot havserosion längs sandiga kuststräckor tack vare sitt välutvecklade rotsystem.

För de kokosodlande länderna i Asien och Stillahavsområdet ger försäljningen av kokosprodukter en viktig exportinkomst. Merparten av kokosnötterna produceras av småjordbruk.

Traditionell leveranskedja för kokosnöt

Eftersom odlingsområdena ligger långt från de kvarnar där oljan från de torkade kokosnötterna (kopra) utvinns, är den traditionella leveranskedjan för kokosnöt både lång och komplex. Mellanhänder ger jordbrukarna tillgång till kvarnarna och tillhandahåller viktiga logistiktjänster.

AAK:s leveranskedja för direktinköp

Inom AAK inkluderar vi aktivt småjordbruken i våra leveranskedjor. För att förenkla leveranskedjan för jordbrukarna har vi startat ett direktinköpsprojekt i Indonesien. Här samlar vår partnerkvarn in kopran direkt från de enskilda byarna och ser på så sätt till att jordbrukarna får en större andel av värdet.

Graf över leveranskedjan för kokosnöt

 

 

Ta kontakt med din partner för kundgemensam utveckling

Mer om vårt hållbarhetsarbete

Vårt House of Sustainability

Hållbar tillväxt är det centrala målet med vår strategi. För oss handlar det om vårt ansvar gentemot alla våra viktiga intressenter – de lokala samhällen där vi verkar, kunder, våra medarbetare, våra investerare och våra leverantörer.

Ansvarsfulla inköp av palmolja

Palmolja är den vegetabiliska olja som produceras och konsumeras mest i världen, och står för 30 % av världsproduktionen. Läs mer om hur AAK stödjer steget mot full hållbarhet i palmoljeindustrin.

Ansvarsfulla inköp av shea

Sheakärnan är endast omkring två och en halv centimeter i diameter. Men den ringa storleken kompenseras av dess höga oljehalt – och dess unika historia.