Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer

Flicka bär skrattande pojke på sina axlar i solljus - Hållbar tillväxt - AAK

Hållbarhet

är en del av vårt DNA

Hållbar tillväxt

Hållbar utveckling är grundläggande för AAK:s verksamhet. Miljö- och samhällsansvar går hand i hand med ekonomisk tillväxt och är av central betydelse för vår fortsatta utveckling och våra kommande framgångar. Det är det vi menar med hållbar tillväxt.

Vi tror att vi genom att bygga in hållbarhet i vår dagliga verksamhet kan uppnå vår vision om att vara förstahandsvalet inom värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. AAK:s modell för hållbar utveckling – House of Sustainability – innefattar fem fokusområden: våra kunder, våra leverantörer, vår planet, våra medarbetare och våra grannar. För att veta mer om vårt arbete, läs vår senaste Hållbarhetsrapport eller titta på vår House of Sustainability-film.

Ta kontakt med din partner för kundgemensam utveckling

Våra åtaganden

Ansvarsfulla inköp

Ansvarsfulla inköp på AAK handlar om att ständigt utveckla de positiva effekter som våra inköp har på miljön och på människors försörjning och deras samhällen.

Vårt House of Sustainability

Hållbar tillväxt är det centrala målet med vår strategi. För oss handlar det om vårt ansvar gentemot alla våra viktiga intressenter – de lokala samhällen där vi verkar, kunder, våra medarbetare, våra investerare och våra leverantörer.

Att bygga hållbarhet

Det senaste året har AAK gjort viktiga framsteg på hållbarhetsområdet. Vi har utvecklat våra leveranskedjor utifrån den mycket stabila grund vi lagt under tidigare år, vi har ytterligare minskat vår miljöpåverkan och vi har fortsatt att utbilda våra anställda inom olika hållbarhetsområden.

Certifikat för säkerhet och hälsa

Våra produkter och bearbetningsmetoder följer erkända standarder och föreskrifter, vilket garanterar dig säkra, hälsosamma och hållbara lösningar. Få mer information om våra certifikat.

armar som kramar ett träd - Hållbar tillväxt - AAK

Policyer och koder

Med FN:s Global Compact-principer som grund har vi utvecklat våra egna policyer och koder. Vi övervakar kontinuerligt våra framsteg och följer upp det arbete vi har utfört. Kika gärna på några av dessa rapporter och dokument om du vill veta mer om vad vi gör för att skapa en bättre morgondag för alla.

Nedladdningar

Lägesrapporter om hållbar palmolja

Visste du att 100 % av våra palmoljeleverantörer riskutvärderas av frivilligorganisationen Proforest? Visste du att vi spårade 96 % av palmoljan, all palmkärnolja och alla derivat tillbaka till kvarnen? Läs mer om våra framsteg i lägesrapporterna om hållbar palmolja. För att få tillgång till äldre rapporter, skicka ett e-postmeddelande till: sustainability@aak.com 

Nedladdningar

Lägesrapporter om hållbar shea

Sheaträdet växer vilt i Västafrika söder om Sahara. Shea är en unik råvara som används i till exempel choklad och kosmetikprodukter. I våra lägesrapporter om hållbar shea kan du bland annat läsa om våra leveranskedjor och de olika hållbarhetsinitiativ som vi är engagerade i.

Nedladdningar

palmer - Hållbar tillväxt - AAK

Hållbarhetsrapporter

Upptäck framstegen inom hållbarhetsfrågor i hela vår organisation, inklusive exempelvis produktionsanläggningar och innovationscenter. Medarbetare på AAK delar med sig av berättelser om initiativ inom hållbarhet med tankar och insikter inom specifika områden. För att få tillgång till äldre rapporter, skicka ett e-postmeddelande till: sustainability@aak.com

Läs mer

händer som håller matjord - Hållbar tillväxt - AAK

Uttalanden

För oss handlar ansvarsfullhet även om att vara tydlig och transparent. Här har vi samlat några av våra uttalanden inom områden som exempelvis produktion, leveranskedjor och mänskliga rättigheter.

Nedladdningar