Barnmat

Fett spelar en avgörande roll för att ett spädbarn ska växa och utvecklas på rätt sätt. Inte nog med att fett är det lilla barnets avgjort viktigaste energikälla – det fungerar också som en bärare av essentiella fettsyror. Dessa i sin tur påverkar viktiga fysiologiska och metaboliska processer under hela spädbarnstiden och därefter, genom att bidra till cellmembranens struktur och funktion. Det är alltså av stor vikt att fettet innehåller en välbalanserad och tillräcklig nivå av dessa essentiella fettsyror.

Det yttersta målet i all utveckling av modersmjölkersättningar och näringslösningar för spädbarn är att uppnå samma utveckling som för ett spädbarn uppfött på vanlig modersmjölk.

Under årens lopp har man gjort en lång rad framsteg vad gäller fettsammansättningen i modersmjölksersättning. Detta område är och förblir ett område av stort intresse för såväl akademisk som industriell forskning. 

 Barnmat

Bookmark and Share