RSS

Pressmeddelanden

2017-07-25 08:30

AAK:s VD och koncernchef, Arne Frank, har hastigt avlidit

"Det var med stor sorg vi igår tog emot detta tragiska besked”, säger Mikael Ekdahl, styrelseordförande i AAK AB (publ.). ”Arnes förhoppning om ett positivt utfall av pågående cancerbehandling har tyvärr inte kunnat infrias.”

Arne Frank kom till AAK 2010 som ny koncernchef och har därefter på ett mycket framgångsrikt sätt utvecklat bolaget till en världsledande aktör på marknaden för vegetabiliska specialfetter.

”Saknaden efter honom kommer att bli mycket stor inom AAK, både på det personliga och det professionella planet. Arne har byggt upp en väldigt stark organisation inom AAK med många ytterst kvalificerade chefer. Utgångsläget är därmed positivt när styrelsen nu tvingas inleda sökandet efter en ny VD och koncernchef. Fredrik Nilsson fortsätter som tillförordnad VD och koncernchef medan denna process pågår”, avslutar Mikael Ekdahl.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Ekdahl
Styrelseordförande
Mobil: +46 709 77 72 03
E-post: mek@msaa.se

Fredrik Nilsson                                        
Finansdirektör och tf. VD                                                                   
Mobil: +46 708 95 22 21  
E-post: fredrik.nilsson@aak.com

Denna information är sådan information som AAK AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juli 2017, kl. 08:30 lokal tid.

AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och nutritionsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och fler än 3.000 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company.