RSS

Pressmeddelanden

2017-05-08 08:30

AAK:s koncernchef genomgår medicinsk behandling

AAK:s VD och koncernchef, Arne Frank, genomgår för närvarande medicinsk behandling som beräknas pågå i ytterligare två till fyra veckor. Efter behandlingen kan en viss rehabiliteringsperiod erfordras innan Arne Frank kan återgå till full tjänstgöring.

Mot denna bakgrund har AAK:s styrelse idag beslutat att utse bolagets finansdirektör, Fredrik Nilsson, till tillförordnad VD under denna period.

För frågor och ytterligare information, vänligen kontakta:

Melker Schörling
Styrelseordförande
Tel: +46 8 407 36 60 

Mikael Ekdahl
Valberedningens ordförande
Tel: +46 709 77 72 03 

Fredrik Nilsson
Finansdirektör
Mobil: +46 708 95 22 21
E-post: fredrik.nilsson@aak.com

Denna information är sådan information som AAK AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 maj 2017, kl. 08:30 lokal tid.

AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och nutritionsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och fler än 3.000 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company.