RSS

Pressmeddelanden

2017-04-19 10:00

AAK:s Årsredovisning 2016 är härmed offentliggjord

AAK:s Årsredovisning 2016 är nu publicerad och finns tillgänglig på såväl engelska som svenska på företagets hemsida, www.aak.com.

Tryckta versioner av årsredovisningen kommer att distribueras till aktieägare och övriga intressenter under nästa vecka.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Nilsson
Finansdirektör
Mobil: +46 708 95 22 21

E-post: fredrik.nilsson@aak.com 

Denna information är sådan inforPress release 2017-04-19 SEmation som AAK AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 april 2017 kl. 10:00 CET.