RSS

Pressmeddelanden

2016-11-16 12:30

AAK:s kapitalmarknadsdag 2016

Idag håller AAK sin årliga kapitalmarknadsdag för analytiker, investerare och media.

Kapitalmarknadsdagen arrangeras på Fotografiska i Stockholm och inleds med en presentation av Arne Frank, VD och koncernchef, med fokus på AAK:s strategiska prioriteringar och genomföranden. Därefter kommer finansdirektör Fredrik Nilsson att ge en uppdatering av bolagets finansiella utveckling.

Det kommer även att ges en djupare inblick i några av AAK:s viktiga marknader. Terrence W. Thomas, President USA and Canada, kommer att fokusera på AAK:s nyligen genomförda förvärv av California Oils Corporation på den amerikanska västkusten.

Mejeri- och barnmatssegmenten kommer att presenteras av Henning Villadsen, Marketing Director Dairy och Karel Stoschek, President Infant Nutrition.

Torben Friis Lange, President Asia, kommer att presentera bolagets verksamhet i Asien med särskilt fokus på Kina och Indien.

Samtliga presentationer från kapitalmarknadsdagen finns tillgängliga på www.aak.com.


För ytterligare information, vänligen kontakta
Fredrik Nilsson
Finansdirektör
Mobil: +46 708 95 22 21
E-post:
fredrik.nilsson@aak.com

Denna information är sådan information som AAK AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 november 2016 kl. 12:30 CET. AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom oljor och fetter i livsmedelsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, barnmat, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 100 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och fler än 2.800 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company.