Ledande befattningshavareFredrik Nilsson
Finansdirektör (CFO) och tf Verkställande direktör (CEO) 
Vice President AAK AB
Född: 1977
Anställd: 2007
Nationalitet: Svensk
Utbildning: MSc. Business Administration
Innehav: 15.000 aktier
E-mail: fredrik.nilsson@aak.com

Jan Lenferink
President AAK Europe
Vice President AAK AB
Född: 1963
Anställd: 2015
Nationalitet: Nederländsk
Utbildning: Food Technology
Innehav: Inget
E-mail: jan.lenferink@aak.com

Jens Wikstedt
President SB&N inklusive HR
Vice President AAK AB
Född: 1958
Anställd: 2014
Nationalitet: Svensk
Utbildning: BSc. Economics and Business
Administration
Innehav: 1.000 aktier
E-mail: jens.wikstedt@aak.com

David Smith
President European Supply Chain
Vice President AAK AB
Född: 1960
Anställd: 2001
Nationalitet: Brittisk
Utbildning: MBA, Graduate Diploma in Business
Management
Innehav: Inget
E-mail: david.smith@aak.com

Torben Friis Lange
President Asia. Chairman Global Sourcing and Trading
Vice President AAK AB
Född: 1963
Anställd: 2010
Nationalitet: Dansk
Utbildning: BSc. Dairy Technology, Graduate
Diploma in Business Administration
Innehav: 80.000 aktier
E-mail: torben.friis.lange@aak.com

Terrence W. Thomas
President AAK USA and Canada
Vice President AAK AB
Född: 1962
Anställd: 2013
Nationalitet: Amerikansk
Utbildning: MBA, BSc. Chemical Engineering
Innehav: 20.000 aktier
E-mail: terry.thomas@aak.com

Octavio Díaz de León
President AAK North Latin America
Vice President AAK AB
Född: 1967
Anställd: 2007
Nationalitet: Mexikansk
Utbildning: MBA, BSc. Mechanical &
Electrical Engineering
Innehav: 40.000 aktier
E-mail: octavio.diazdeleon@aak.com

Gerardo Garza López de Hereida
President AAK South Latin America
Vice President AAK AB
Född: 1961
Anställd: 2014
Nationalitet: Mexikansk
Utbildning: Graduate Diploma in Business
Administration, Food Engineering
Innehav: Inget
E-mail: gerardo.garza@aak.comRenald Mackintosh

Chairman Infant Nutrition
Vice President AAK AB
Född: 1951
Anställd: 2002
Nationalitet: Nederländsk
Utbildning: MSc. Food Technology
Innehav:  28.300 aktier
E-mail: renald.mackintosh@aak.comKarsten Nielsen

CTO (Chief Technology Officer)
Vice President AAK AB
Född: 1963
Anställd: 1988
Nationalitet: Dansk
Utbildning: Graduate Diploma in Food Technology
Innehav: 15.264 aktier
E-mail: karsten.nielsen@aak.comAnne Mette Olesen

CMO (Chief Marketing Officer) inklusive CSR
Vice President AAK AB
Född: 1964
Anställd: 2010
Nationalitet: Dansk
Utbildning: MBA, BSc. Chemical Engineering
Innehav: 60.000 aktier
E-mail: annemette.olesen@aak.com

  René Schou
President Foodservice Europe
Vice President AAK AB
Född: 1969
Anställd: 2011
Nationalitet: Dansk
Utbildning: MBA, och Food Technologist
Innehav: Inget
E-mail: rene.schou@aak.com
Bookmark and Share