Om AAK

  • AAK förädlar vegetabiliska oljor till specialprodukter som möter kundernas högt ställda krav och i samverkan med dem utveckla ledande globala positioner med bra lönsamhet.

  • AAK ska vara förstahandsvalet för kunder som för sin produktion är beroende av vegetabiliska oljor av hög förädlingsgrad. Detta har gjort AAK till världens ledande tillverkare av vegetabiliska specialfetter. Produkterna används som ersättning för mjölkfett och kakaosmör, transfria lösningar för fyllningar i choklad- och konfektyrprodukter samt inom kosmetikindustrin.

  • Råvarorna hämtas från bland annat Asien och Västafrika. AAK engagerar sig för en hållbar utveckling och är en av initiativtagarna till RSPO, Round Table for Sustainable Palm Oil, och GreenPalm Ltd. Därigenom bidrar AAK till att palmoljan utvinns endast genom en naturlig utveckling av jordbruket utan rovdrift.

  • AAK:s produkter kommer från växtriket och är förnyelsebara. Det innebär en minimal belastning på miljön.

  • AAK är organiserat i tre affärsområden; Food Ingredients, Chocolate & Confectionery Fats och Technical Products & Feed. Kosmetikenheten inom Chocolate & Confectionery Fats är en starkt växande verksamhet.

  • Produktionsanläggningarna finns i Belgien, Brasilien, Colombia, Danmark, Indien, Kina, Mexiko, Nederländerna, Storbritannien, Sverige, Uruguay och USA.

  • AAK är representerat med inköpskontor och försäljningskontor på flera nyckelplatser i världen.

  • Huvudkontoret finns i Malmö och är en central mötesplats för hela koncernen med bra kommunikationer från huvudverksamheterna i Danmark och Sverige och med nära tillgång till Kastrups flygplats i Danmark.

  • Moderbolaget AAK AB är ett svenskregistrerar aktiebolag med säte i Malmö. Företagets aktie är noterad på NASDAQ OMX, Stockholm, inom segmentet Large Cap och sektor Food & Beverage.

Bookmark and Share