Hållbarhetsrapport

Den här rapporten omfattar alla funktioner i organi­sationen – produktion, administration, försäljning, innovation och inköp. Miljöredovisningen gäller dock bara produktionsanläggningarna. Uppgifter från våra nya fabriker i Jundiaí, Brasilien och i Zhangjiagang, Kina redovisas inte. Detsamma gäller våra etablerade samarbeten i Indien och Japan och våra förvärv i Belgien och USA under 2015 och 2016. 

För att göra rapporten mer lättläst har vi delat upp den i fem huvudområden, vilka återspeglar vårt sätt att strukturera datainsamlingen och rapporteringen inom AAK:

  • Våra kunder
  • Våra leverantörer
  • Vår planet
  • Våra medarbetare
  • Våra grannar

 

I rapporten berättar AAK:s medarbetare själva om en del av de många CSR-initiativ som de deltagit i. Rapporten ämnar ge en klar bild av hur vi arbetar med hållbarhetsfrågor för att åstadkomma ansvarsfull tillväxt. 

Rapporten finns på engelska och svenska. Klicka på länken till höger för att få tillgång till rapporten. Kontakta Corporate Communications via comm@aak.com om du vill ha rapporten i tryckt format.

Bookmark and Share