CSR-organisation

AAK vill förankra CSR-arbetet i organisationen och få håll­barhetstänkandet att genomsyra det dagliga arbetet. Därför har vi skapat en decentraliserad global CSR-organisation som ansvarar för initiativ, resultat, kommunikation och rap­portering som har med företagets sociala ansvar att göra.

Ända sedan den globala CSR-organisationen bildades i början av 2007 har en viktig målsättning för vårt CSR-arbete varit att säkerställa att våra lokala team kännetecknas av bredd och mångfald. Teamen har kompetens inom personal, hälsa, säkerhet och miljö, ekonomi, inköp, drift och försälj­ning.
 

 

För CSR-organisationen i PDF-format, klicka här

Eventuella frågor besvaras av vår Global CSR Manager som nås via mads.feer@aak.com eller via sustainability@aak.com.

Bookmark and Share